ACB:Thay đổi ngày họp Đại hội cổ đông thường niên 2014
Cập nhật: Thứ tư, 02/04/2014

Căn cứ theo công văn số 2138/CV-VPHĐQT.14 ngày 29/03/2014 của Ngân hàng TMCP Á Châu về việc thay đổi ngày họp Đại hội cổ đông thường niên 2014, Trung tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM (CNVSD) thông báo thay đổi thông tin tại thông báo số 144/TB-CNVSD ngày 24/02/2014 của CNVSD như sau: 

Thông tin đã thông báo:  Ngày họp Đại hội: 18/04/2014

Thông tin điều chỉnh: Ngày họp Đại hội: 14/04/2014 (thứ Hai) 

Các nội dung khác tại Thông báo số 144/TB-CNVSD ngày 24/02/2014 của CNVSD không thay đổi.

TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
TIN KHÁC