ACB:Chuyền quyền sở hữu chứng khoán
Cập nhật: Thứ tư, 08/01/2014

Căn cứ công văn số 8232/UBCK-PTTT ngày 30/12/2013 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu 35.000.000 cổ phiếu ACB từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín sang Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư An Phát.

Ngày hiệu lực chuyển quyền sở hữu: 08/1/2014.

TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
TIN KHÁC