VCS: Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu
Cập nhật: Thứ sáu, 12/10/2018
Căn cứ công văn số 5175/UBCK-PTTT ngày 20/08/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VCS, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VCS như sau:
Stt Bên chuyển quyền sở hữu Bên nhận chuyển quyền 
sở hữu
Số lượng cổ phiếu VCS chuyển quyền sở hữu (loại 1)
1 Công đoàn Công ty cổ phần Vicostone Công đoàn Công ty cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A 29.488
Cộng 29.488
 
Ngày hiệu lực chuyển quyền: 12/10/2018
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
TIN KHÁC