TAC: Điều chỉnh ngày hạch toán cổ phiếu thay đổi niêm yết TAC
Cập nhật: Thứ ba, 10/07/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo điều chỉnh ngày hạch toán cổ phiếu thay đổi niêm yết TAC như sau:
- Theo thông báo của VSD ngày 14/11/2017 ngày hạch toán (chuyển từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch) cổ phiếu CTCP Dầu Thực Vật Tường An (TAC) là ngày 12/09/2018.
-  Ngày hạch toán điều chỉnh: 11/07/2018
Lý do điều chỉnh: theo công văn số 906/TB-SGDHCM ngày 06/07/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
Các nội dung khác tại Thông báo của VSD ngày 14/11/2017 không thay đổi.
 
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC