Ngân hàng TMCP An Bình tham gia cung cấp dịch vụ thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ
Cập nhật: Thứ hai, 13/11/2017
Ngày 13/11/2017, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo xác nhận việc đăng ký cung cấp dịch vụ thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ cho Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần An Bình như sau:
1. Tên ngân hàng: Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần An Bình
2. Tên viết tắt: ABB
3. Mã CITAD: 79323001
TIN LIÊN QUAN