Tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài ngày 10/01/2018
Cập nhật: Thứ năm, 11/01/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp mã số giao dịch chứng khoán (MSGDCK) cho nhà đầu tư nước ngoài trong ngày 10/01/2018 như sau:
-     Số lượng MSGDCK cấp: 15
Trong đó:
+ Số lượng MSGDCK cấp cho nhà đầu tư cá  nhân: 15
+ Số lượng MSGDCK cấp cho nhà đầu tư tổ chức: 0
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >