Thông tin về việc áp dụng cơ chế vay chứng khoán ngày 09/01/2018 để hỗ trợ thanh toán giao dịch
Cập nhật: Thứ tư, 10/01/2018
Ngày 09/01/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã áp dụng cơ chế vay chứng khoán do sửa lỗi sau giao dịch dẫn đến thiếu chứng khoán để thanh toán, chi tiết:
- Tên Thành viên lưu ký: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
- Mã chứng khoán vay: VCC
- Số lượng chứng khoán vay: 1.000
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >