Tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong năm 2017
Cập nhật: Thứ sáu, 05/01/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp mã số giao dịch chứng khoán (MSGDCK) cho nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) trong năm 2017 như sau:
- Cấp 3.277 MSGDCK cho NĐTNN (2.856 cá nhân và 421 tổ chức)
- Hủy 30 MSGDCK cho NĐTNN (07 cá nhân và 23 tổ chức)
Số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 23.506 mã (19.956 cá nhân và 3.550 tổ chức).
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >