Tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong quý IV/2017
Cập nhật: Thứ sáu, 05/01/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp mã số giao dịch chứng khoán (MSGDCK) cho nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) trong quý IV/2017 như sau:
- Cấp 1.206 MSGDCK cho NĐTNN (1.107 cá nhân và 99 tổ chức)
- Hủy 04 MSGDCK cho NĐTNN (01 cá nhân và 03 tổ chức)
Số dư mã số giao dịch chứng khoán tính đến ngày 31/12/2017 là 23.506 mã (3.550 tổ chức và 19.956 cá nhân).
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >