Thông tin về việc áp dụng cơ chế vay chứng khoán ngày 08/11/2017 để hỗ trợ thanh toán giao dịch
Cập nhật: Thứ năm, 09/11/2017
Ngày 08/11/2017, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã áp dụng cơ chế vay chứng khoán do sửa lỗi sau giao dịch dẫn đến tạm thời thiếu chứng khoán để thanh toán, chi tiết:
- Tên thành viên lưu ký: Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN
- Mã chứng khoán vay: ASM 
- Số lượng chứng khoán vay: 40.470
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >