Thông tin về việc áp dụng cơ chế vay chứng khoán ngày 16/05/2017 để hỗ trợ thanh toán giao dịch
Cập nhật: Thứ tư, 17/05/2017
Ngày 16/05/2017, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã áp dụng cơ chế vay chứng khoán do sửa lỗi sau giao dịch dẫn đến thiếu chứng khoán để thanh toán, chi tiết:
 

STT

n TVLK vay

chứng khoán vay

Số lượng chứng khoán vay

1

CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam

BII

12.700

CEO

10.000

SHN

30.000

PSB

600

PVM

10.000

VLC

3.000

TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >