Thông tin cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài ngày 15/05/2017
Cập nhật: Thứ ba, 16/05/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp mã số giao dịch chứng khoán (MSGDCK) cho nhà đầu tư nước ngoài trong ngày 15/05/2017 như sau:
-     Số lượng MSGDCK cấp: 09
Trong đó:
+ Số lượng MSGDCK cấp cho nhà đầu tư cá  nhân: 02
+ Số lượng MSGDCK cấp cho nhà đầu tư tổ chức: 07
 
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >