Tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong quý IV/2018
Cập nhật: Thứ năm, 10/01/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp mã số giao dịch chứng khoán (MSGDCK) cho nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) trong quý IV/2018 như sau:
- Cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 833 NĐTNN (137 tổ chức và 696 cá nhân).
- Hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 10 NĐTNN (09 tổ chức và 01 cá nhân).
Số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 29.004 mã (4.089 tổ chức và 24.915 cá nhân).
 
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >