Thông tin cấp mã cho nhà đầu tư nước ngoài ngày 07/01/2019
Cập nhật: Thứ ba, 08/01/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp mã số giao dịch chứng khoán (MSGDCK) cho nhà đầu tư nước ngoài trong ngày 07/01/2019 như sau:
- Số lượng MSGDCK cấp: 09
Trong đó:
+ Số lượng MSGDCK cấp cho nhà đầu tư cá nhân: 07
+ Số lượng MSGDCK cấp cho nhà đầu tư tổ chức: 02
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >