VSD khảo sát mô hình đối tác bù trừ thanh toán trung tâm (CCP) cho thị trường chứng khoán giao ngay tại Thái Lan
Cập nhật: Thứ ba, 27/11/2018
      Trong thời gian từ ngày 20/6-24/6/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức Đoàn cán bộ khảo sát mô hình đối tác bù trừ thanh toán trung tâm cho thị trường chứng khoán cơ sở tại Thái Lan nhằm chuẩn bị cho việc triển khai mô hình này tại thị trường chứng khoán Việt Nam trong tương lai. 
 
               C:\Users\ThaoNTT\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_7754.jpgC:\Users\ThaoNTT\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_7754.jpg
 
      Đoàn đã làm việc với đại diện Tập đoàn Sở giao dịch Chứng khoán Thái Lan –SET và các tổ chức trực thuộc SET bao gồm đại diện Công ty TNHH Bù trừ Chứng khoán Thái Lan -TCH (đóng vai trò là CCP cho thị trường chứng khoán cơ sở và thị trường chứng khoán phái sinh) và Công ty Lưu ký Chứng khoán Thái Lan - TSD về mô hình CCP cho thị trường chứng khoán cơ sở. Buổi làm việc tập tập trung thảo luận về tổng quan về thị trường chứng khoán Thái Lan, các quy định đối với thành viên của TCH, quy trình bù trừ thanh toán các giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán cơ sở theo mô hình CCP, cơ chế phòng ngừa rủi ro của CCP trong trường hợp thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán tiền và chứng khoán, hệ thống tài khoản bù trừ, tài khoản lưu ký và các vấn đề có liên quan khác.
 
       Để tìm hiểu về việc triển khai mô hình CCP cho thị trường chứng khoán cơ sở ở cấp thành viên và nhà đầu tư, Đoàn khảo sát đã đến làm việc với 02 thành viên của TCH là Công ty Maybank KimEng Thái Lan và Công ty chứng khoán Thái Lan KGI.
Kinh nghiệm của SET, THC, TSD và các thành viên trên của THC đã giúp Đoàn khảo sát hiểu sâu hơn về mô hình CCP cho thị trường chứng khoán cơ sở ở Thái Lan. Qua đó giúp đem lại cách nhìn toàn diện hơn khi thiết lập các cơ chế kiểm soát rủi ro, nhằm chuẩn bị tốt hơn cho việc triển khai mô hình CCP cho thị trường chứng khoán cơ sở ở Việt Nam trong giai đoạn tới./.
 
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >