Thông báo về tình hình quản lý sử dụng Quỹ hỗ trợ thanh toán tháng 10/2018.
Cập nhật: Thứ sáu, 02/11/2018
 Trong tháng 10/2018, không phát sinh trường hợp sử dụng Quỹ hỗ trợ thanh toán để hỗ trợ thành viên mất khả năng thanh toán.
 
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >