VSD tổ chức lễ công bố quyết định chuẩn y nhân sự cấp ủy Đảng bộ VSD nhiệm kỳ 2015-2020
Cập nhật: Thứ sáu, 02/11/2018
          Sáng ngày 01/11/2018, Đảng ủy Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức lễ công bố Quyết định chuẩn y nhân sự cấp ủy Đảng bộ VSD nhiệm kỳ 2015-2020.
Tham dự buổi lễ có đ/c Nguyễn Hữu Thân, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính, đ/c Trương Hùng Sơn, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính, BCH Đảng bộ VSD, BCH các chi bộ trực thuộc cùng toàn thể cán bộ chủ chốt của VSD.
Tại buổi lễ, đ/c Trương Hùng Sơn, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính đã công bố Quyết định số 729-QĐ/ĐUTC ngày 22/10/2018 chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy VSD nhiệm kỳ 2015-2020 và Quyết định số 730-QĐ/ĐUTC ngày 22/10/2018 chuẩn y chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy VSD nhiệm kỳ 2015-2020 gồm đ/c Nguyễn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức Bí thư Đảng ủy VSD; đ/c Dương Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Tổng giám đốc giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy VSD; đ/c Dương Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng giám đốc giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy VSD.
          Cũng tại buổi lễ, đ/c Trương Hùng Sơn đã công bố Quyết định số 731-QĐ/ĐUTC ngày 22/10/2018 chuẩn y Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VSD nhiệm kỳ 2015-2020.
Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy Bộ Tài chính, đ/c Nguyễn Hữu Thân, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy đã trao tặng Quyết định cho các đồng chí mới được chuẩn y.

 
 
          Đồng chí Nguyễn Hữu Thân đã chúc mừng Đảng bộ VSD đã được nâng cấp từ đảng bộ bộ phận lên thành đảng bộ cơ sở, trở thành một trong số 16 đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính và chúc mừng các đồng chí trong Ban chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy ban kiểm tra đã được Đảng ủy Bộ Tài chính tin tưởng phê duyệt vào nhân sự lãnh đạo cấp ủy Đảng bộ VSD nhiệm kỳ 2015-2020. Hiện tại, công tác Đảng đóng một vai trò hết sức quan trọng, then chốt trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, do đó đòi hỏi cán bộ làm công tác Đảng ngày càng phải nâng cao năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức. Các cán bộ mới được chuẩn y tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra cần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động trong công việc, giữ vững lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. Do mới được nâng cấp lên Đảng bộ cơ sở và thành lập Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra, đồng chí cũng yêu cầu Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ VSD trong thời gian tới tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau: (1) Nghiên cứu và thường xuyên cập nhật một cách hệ thống, đầy đủ các văn bản hướng dẫn của Đảng để thực hiện tốt công tác đảng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo sự lãnh đạo, đoàn kết trong Đảng; (2) Rà soát, xây dựng và ban hành các quy chế, quy định liên quan đến công tác của Đảng bộ gồm Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra, Quy chế phối hợp công tác giữa cấp ủy Đảng và lãnh đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể; (3) Rà soát, bổ sung chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, hàng năm, phân công nhiệm vụ trong Ban chấp hành, Ban Thường vụ.
         Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ VSD, đ/c Nguyễn Sơn, Bí thư Đảng bộ VSD đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban lãnh đạo Đảng ủy Bộ Tài chính đã quan tâm, tạo điều kiện nâng cấp Đảng bộ VSD lên đảng bộ cơ sở và kịp thời kiện toàn nhân sự đội ngũ lãnh đạo cấp ủy. Đảng ủy VSD sẽ cùng với Hội đồng quản trị, Ban điều hành VSD lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị năm 2018, tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, xây dựng Đảng bộ, Chi bộ ngày càng vững mạnh.
 
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >