Thông báo mời thầu
Cập nhật: Thứ ba, 28/08/2018
 • Bên mời thầu: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
 • Tên gói thầu: Đầu tư hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chuyển hệ thống công nghệ thông tin của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam từ Trụ sở cũ sang Trụ sở mới.
 • Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Mua sắm tài sản cố định năm 2018 của VSD.
 • Nguồn vốn: Vốn hợp pháp của doanh nghiệp.
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 • Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 • Thời gian phát hành HSMT: Từ 08h00’ ngày 31/8/2018 đến trước 10h00’ ngày 11/9/2018 (trong giờ hành chính).
 • Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Công nghệ Thông tin - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Số 15 Đoàn Trần Nghiệp, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: 024.3974.7125, Fax: 024.3978.5674.
 • Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).
 • Bảo đảm dự thầu: 130.000.000 đồng (Một trăm ba mươi triệu đồng chẵn) bằng bảo lãnh Ngân hàng.
 • Thời điểm đóng thầu: 10h00’ ngày 11/9/2018.
 • Thời điểm mở thầu: 10h30’ ngày 11/9/2018.
TIN LIÊN QUAN
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >