Thông báo về việc nghỉ làm việc nhân dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm 2018
Cập nhật: Thứ hai, 27/08/2018
Căn cứ công văn số 3232/UBCK-PTTT ngày 29/5/2017 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo lịch nghỉ làm việc như sau:
VSD sẽ nghỉ làm việc vào thứ Hai, ngày 03/9/2018 (nghỉ bù theo Luật Lao động).
Các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2 thực hiện tại các ngày 30/8/2018 và 31/8/2018 sẽ được thanh toán lần lượt vào các ngày 04, 05/9/2018; các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+1 thực hiện tại ngày 31/8/2018 sẽ được thanh toán vào ngày 04/9/2018.
 VSD trân trọng thông báo để các Thành viên lưu ký,  Thành viên bù trừ, Tổ chức mở tài khoản trực tiếp biết và đề nghị các Thành viên thông báo lịch nghỉ làm việc và lịch thanh toán đến các nhà đầu tư.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >