Thông báo về việc nghỉ làm việc nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2018
Cập nhật: Thứ năm, 19/04/2018
Căn cứ công văn số 3232/UBCK-PTTT ngày 29/5/2017 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo lịch nghỉ làm việc và lịch thanh toán giao dịch chứng khoán như sau:
Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch), VSD sẽ nghỉ làm việc vào thứ Tư, ngày 25/4/2018 (nghỉ theo Luật Lao động). Các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2 thực hiện tại các ngày 23, 24/4/2018 sẽ được thanh toán lần lượt vào các ngày 26, 27/4/2018; các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+1 thực hiện tại ngày 24/4/2018 sẽ được thanh toán vào ngày 26/4/2018.
Nhân dịp Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5, VSD sẽ nghỉ làm việc vào thứ Hai, ngày 30/4/2018 và thứ Ba, ngày 01/5/2018 (nghỉ theo Luật Lao động). Các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2 thực hiện tại các ngày 26, 27/4/2018 sẽ được thanh toán lần lượt vào các ngày 02, 03/5/2018; các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+1 thực hiện tại ngày 27/4/2018 sẽ được thanh toán vào ngày 02/5/2018.
VSD trân trọng thông báo để các Thành viên lưu ký, Thành viên bù trừ, Tổ chức mở tài khoản trực tiếp biết và đề nghị các Thành viên lưu ký, Thành viên bù trừ thông báo lịch nghỉ làm việc và lịch thanh toán đến các nhà đầu tư.
 
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >