THÔNG BÁO MỜI THẦU
Cập nhật: Thứ ba, 30/01/2018
-     Bên mời thầu: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
-     Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo trì Hệ thống bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh.
-     Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Cung cấp dịch vụ bảo trì Hệ thống bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh.
-     Nguồn vốn: Chi phí thường xuyên của VSD.
-     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
-     Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
-     Thời gian phát hành HSMT: Từ 8h00’ ngày 05/02/2018 đến trước 15h00’ ngày 05/03/2018 (trong giờ hành chính).
-     Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Công nghệ Thông tin - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Số 15 Đoàn Trần Nghiệp, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: 024.3974.7125, Fax: 024.3978.5674.
-     Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).
-     Bảo đảm dự thầu: 310.000.000 đồng (Ba trăm mười triệu đồng) bằng bảo lãnh Ngân hàng.
-     Thời điểm đóng thầu: 15h00’ ngày 05/03/2018.
-     Thời điểm mở thầu: 15h30’ ngày 05/03/2018.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >