VSD phối hợp với HNX tổ chức họp với các tổ chức tham gia thị trường chứng khoán phái sinh tổng kết hoạt động TTCK PS năm 2017 và kế hoạch năm 2018
Cập nhật: Thứ năm, 25/01/2018
      Ngày 19/01/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) phối hợp với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức họp với các tổ chức tham gia thị trường chứng khoán phái sinh để tổng kết hoạt động Thị trường Chứng khoán Phái sinh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
       Tham dự cuộc họp, có đại diện lãnh đạo VSD, SGDCK Hà Nội (HNX) và đại diệnlãnh đạo Vụ Phát triển thị trường (PTTT), Vụ Quản lý Quỹ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), các Ngân hàng lưu ký (NHLK), Ngân hàng thanh toán (Vietinbank), các Thành viên bù trừ (TVBT) và công ty chứng khoán.

        Tại cuộc họp, ông Nguyễn Sơn - Chủ tịch HĐQT VSD cho biết, sau hơn năm (05) tháng triển khai, thị trường đã có sự tăng trưởng về nhiều mặt, công tác phối hợp giữa các tổ chức vận hành thị trường là HNX, VSD với các tổ chức tham gia thị trường là ngân hàng thanh toán, thành viên bù trừ đã được thực hiện một cách nhịp nhàng, chặt chẽ; hoạt động giao dịch và bù trừ, thanh toán đã được thực hiện một cách an toàn, thông suốt, không để xảy ra sự cố. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì thị trường còn nhiều việc phải làm để phát triển trong thời gian tới như đưa vào áp dụng các sản phẩm mới như HĐTL TPCP theo lộ trình đề ra cũng như rà soát các quy định pháp lý liên quan, tạo thuận lợi hơn cho việc tham gia của các nhà đầu tư tổ chức vào thị trường chứng khoán phái sinh. Cũng theo ông Sơn, việc tổ chức họp với các thành viên thị trường rất có ý nghĩa trong việc giúp các chủ thể trực tiếp tham gia thị trường cùng nhìn nhận lại các kết quả đạt được, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để các bên cùng bàn thảo về những vấn đề phát sinh trong giai đoạn vận hành thực tiễn vừa qua, từ đó làm cơ sở cho việc đề xuất hoàn thiện chính sách phát triển thị trường trong thời gian tới.
        Theo báo cáo đánh giá tổng kết của HNX và VSD thì thị trường phái sinh của Việt Nam đã có sự phát triển khá nhanh về mọi mặt so với các thị trường mới mở. Mặc dù số lượng thành viên giao dịch, thành viên bù trừ ban đầu tham gia thị trường chỉ có 7 công ty chứng khoán (trong đó có 5 TVBT trực tiếp và 2 TVBT chung) và 01 sản phẩm chứng khoán phái sinh là HĐTL chỉ số VN30 nhưng tính đến hết năm 2017, tổng khổi lượng giao dịch (KLGD) trên thị trường này đạt 1.106.353 hợp đồng, tổng giá trị tính theo quy mô danh nghĩa hợp đồng đạt hơn 96 nghìn tỷ đồng. Bình quân KLGD đạt 10.954 hợp đồng/phiên, giá trị giao dịch (GTGD) đạt 953,44 tỷ đồng/phiên, tăng tương ứng xấp xỉ 23 và 26 lần so với phiên giao dịch đầu tiên. Đến ngày 19/01/2018 đã có 18.941 tài khoản của nhà đầu tư đăng ký tham gia thị trường chứng khoán phái sinh trên hệ thống của VSD. Số lượng hợp đồng mở có hiệu lực đến thời điểm ngày 19/01/2018 là 8.716 hợp đồng, tăng hơn 43 lần so với ngày khai trương thị trường CKPS. Tổng giá trị giao dịch đến hết 19/01/2018 là hơn 122 nghìn tỷ đồng; hoạt động bù trừ giao dịch ký quỹ và thanh toán giao dịch được VSD thực hiện an toàn, suôn sẻ. Tổng giá trị thanh toán lãi/lỗ vị thế là hơn 616 tỷ đồng và không có trường hợp nào phải sử dụng đến Quỹ bù trừ để đảm bảo khả năng thanh toán.
Cũng theo đánh giá của VSD và HNX, có thể nói thị trường CKPS là thị trường mới với nhiều sự khác biệt về phương thức tổ chức giao dịch, bù trừ thanh toán và quản lý rủi ro so với thị trường cơ sở, nhưng về cơ bản, các hoạt động của thị trường cho đến nay đã được tổ chức và vận hành hiệu quả, ý thức tham gia thị trường của nhà đầu tư, các thành viên bù trừ khá tốt. Cho đến nay, chưa có trường hợp nào để xẩy ra tình trạng mất khả năng thanh toán từ phía các thành viên bù trừ, hoạt động của thị trường CKPS luôn được đảm bảo vận hành thông suốt, an toàn và hiệu quả.
        Điều này có được là nhờ công tác chuẩn bị về mặt cơ chế hoạt động và hạ tầng kĩ thuật của VSD và các đơn vị liên quan đã được thực hiện một cách bài bản trên cơ sở bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, UBCKNN. Chính vì vậy, sau khi thị trường đi vào hoạt động, công tác phối hợp giữa VSD và SGDCK Hà Nội (HNX), thành viên thị trường cũng được tổ chức rất chặt chẽ, các diễn biến thị trường luôn được VSD bám sát, qua đó những trường hợp vi phạm quy định hoạt động đều được kịp thời phát hiện và báo cáo cơ quan quản lý, đồng thời có các biện pháp xử lý nhanh chóng, hiệu quả.
Bên cạnh những kết quả đạt được, tại cuộc họp, đại diện cho VSD và HNX cùng với các thành viên thị trường cũng cho rằng qua hơn 5 tháng vận hành thị trường, hiện đã nẩy sinh một số vấn đề đặt ra cần có sự nghiên cứu, từ đó có giải pháp cần thiết giúp thúc đẩy thị trường như hàng hóa trên thị trường còn hạn chế mới chỉ có sản phẩm HĐTL chỉ số, vì vậy cần có kế hoạch đưa sản phẩm HĐTL TPCP vào giao dịch cùng với đó là có cơ chế khuyến khích sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức nhất là các ngân hàng, tổ chức tài chính do hầu hết các nhà đầu tư tham gia thị trường CKPS hiện nay là các nhà đầu tư cá nhân. Bên cạnh đó, một số quy định hoạt động hiện nay trong đó có quy định về xử lý vi phạm tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ đối với TVBT, cơ chế cho phép TVBT mở thêm tài khoản phục vụ cho các mục đích giao dịch, đầu tư  nên được xem xét điều chỉnh cho phù hợp hơn, lộ trình áp dụng giá dịch vụ của Sở giao dịch và VSD, …
Về phía HNX, ông Nguyễn Anh Phong (Phó TGĐ) chia sẻ kế hoạch triển khai sản phẩm HĐTL TPCP đang được HNX phối hợp với VSD hoàn chỉnh để báo cáo UBCK, Bộ Tài chính thông qua trước khi triển khai. Ngoài ra, HNX cũng đang nghiên cứu cơ chế tạo lập thị trường để tăng tính thanh khoản đối với một số mã sản phẩm. Các ý kiến góp ý của thành viên tại cuộc họp về việc cần xem xét thêm về thời điểm áp dụng hiện nay là chưa thực sự cần thiết do thị trường có thanh khoản tốt, cũng như cơ chế ưu đãi về phí khi thực hiện chức năng nhà tạo lập thị trường sẽ được HNX tổng hợp và cân nhắc trước khi đề xuất áp dụng vào thời điểm thích hợp. Ông Dương Ngọc Tuấn (Phó TGĐ) đại diện cho VSD nhấn mạnh đến sự cần thiết các TVBT phải luôn nâng cao chất lượng quản lý rủi ro hoạt động, từ khâu mở tài khoản của nhà đầu tư đến việc quản lý, theo dõi tình trạng ký quỹ để đảm bảo an toàn trong hoạt động vì bản chất rủi ro và cơ chế trách nhiệm của TVBT trong giao dịch CKPS hoàn toàn khác biệt với thị trường cơ sở, theo đó các TVBT là người trách nhiệm về toàn bộ rủi ro đối với tình trạng mất khả năng thanh toán giao dịch của các nhà đầu tư. Trong thời gian tới, VSD sẽ rà soát nội dung quy chế hoạt động nghiệp vụ và đề xuất chỉnh sửa một số điểm cho phù hợp hơn với thực tiễn hoạt động của thị trường nhưng vẫn đặt ưu tiên về quản lý rủi ro chặt chẽ và sẽ trình cơ quan quản lý thông qua. Về quy định cho phép TVBT có thể mở nhiều tài khoản, đại diện VSD cũng cho rằng cơ chế này cần phải được xem xét một cách tổng thể với các quy định khác, trước mắt VSD, HNX và các vụ chức năng của UBCK ghi nhận ý kiến góp ý của thành viên để nghiên cứu. 

       Đại diện cho UBCKNN, bà Tạ Thanh Bình (Vụ Trưởng Vụ PTTT) đánh giá cao nỗ lực của các tổ chức vận hành và thành viên thị trường trong công tác phát triển thị trường, triển khai thành công và vận hành an toàn TTCKPS trong năm 2017. Về kế hoạch năm 2018, bà Bình đã chia sẻ về kế hoạch triển khai sản phẩm dịch vụ mới theo lộ trình phát triển của thị trường trong đó dự kiến quý III năm 2018, trên cơ sở sự chuẩn bị các điều kiện về mặt hoạt động sẽ triển khai HĐTL TPCP, đồng thời cơ quan quản lý cũng giao cho HNX làm đầu mối nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số mới làm cơ sở cho việc triển khai sản phẩm hợp đồng tương lai dựa trên bộ chỉ số mới này.Về các ý kiến trao đổi liên quan đến việc tham gia của các ngân hàng thương mại vào thị trường CKPS, bà Bình cho biết quy định hiện tại của NHNN đã cho phép các ngân hàng được phép kinh doanh CKPS nhưng chưa có cơ chế cho phép các chủ thể này tham gia làm thành viên giao dịch, TVBT. Bên cạnh đó, đối với quy định về việc tham gia giao dịch CKPS của các nhà đầu tư tổ chức mở tài khoản tại ngân hàng lưu ký (không phải là TVBT), pháp luật về chứng khoán hiện nay cũng đã đầy đủ để cho phép các tổ chức đầu tư trong và ngoài nước mở tài khoản tại các ngân hàng lưu ký có thể tham gia giao dịch phái sinh thông qua các công ty chứng khoán là TVBT. Vấn đề còn lại là cần có sự phối hợp về hoạt động giữa các ngân hàng lưu ký, TVBT và nhà đầu tư để thống nhất quy trình quản lý luồng tiền vào ra khỏi tài khoản của nhà đầu tư tại ngân hàng lưu ký sang TVBT khi tham gia giao dịch phái sinh. UBCKNN, VSD và HNX sẵn sàng đồng hành các thành viên thị trường trong các hoạt động này để tháo gỡ những rào cản về kĩ thuật. Những vướng mắc pháp lý về pháp luật ngân hàng, theo bà Bình sẽ được UBCKNN tổng hợp kiến nghị với NHNN trong thời gian sắp tới.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >