UBCKNN thông báo về việc tổ chức giao dịch trở lại từ ngày 25/1/2018 tại Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh
Cập nhật: Thứ tư, 24/01/2018
 

Kính gửi:   Các thành viên thị trường và các nhà đầu tư
           
            Sau khi Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh khắc phục sự cố giao dịch xảy ra vào ngày 22/01/2018,
Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước xin thông báo đến các thành viên thị trường và nhà đầu tư:

1. Sở GDCK Tp. HCM tổ chức giao dịch lại bình thường kể từ ngày 25/1/2018.

2. Giá tham chiếu cho phiên giao dịch ngày 25/01/2018 là giá khớp lệnh cuối cùng trong ngày giao dịch 22/01/2018. Trong trường hợp ngày 22/01/2018 không có giá khớp lệnh, giá tham chiếu cho ngày giao dịch 25/01/2018 là giá đóng cửa của ngày 19/01/2018.

          Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước xin thông báo đến các thành viên thị trường, các nhà đầu tư và cơ quan thông tấn báo chí để phối hợp đưa tin.

UBCKNN

TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >