VSD tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017
Cập nhật: Thứ ba, 19/12/2017
      Ngày 16/12/2017, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 với sự tham dự của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành cùng tập thể cán bộ viên chức VSD.

Ông Dương Ngọc Tuấn báo cáo kết quả công tác năm 2017
      Tại Hội nghị, ông Dương Ngọc Tuấn – Phó Tổng Giám đốc đại diện cho Ban điều hành VSD đã báo cáo tổng kết kết quả công tác năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. Báo cáo nêu rõ trong điều kiện thuận lợi về kinh tế vĩ mô, thị trường chứng khoán tăng trưởng nhanh, cùng với sự chỉ đạo, quan tâm sát sao của Lãnh đạo Bộ Tài chính, UBCKNN cũng như phối hợp của các đơn vị có liên quan, năm 2017 tập thể cán bộ nhân viên VSD đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của thị trường với những kết quả nổi bật: (i) triển khai thành công hoạt động bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh (CKPS) từ 10/08/2017; (ii) triển khai thành công thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ (TPCP) qua NHNN từ ngày 01/08/2017; (iii) chính thức triển khai hoạt động vay cho vay TPCP để bán, cho phép bán chứng khoán đã thực hiện thanh toán tại ngày giao dịch theo Thông tư 10/2017/TT-BTC; (iv) chính thức triển khai hoạt động đăng ký, lưu ký đối với cổ phiếu trúng đấu giá của Doanh nghiệp cổ phần hóa từ 01/3/2017; (v) hoàn thiện các công tác chuẩn bị để sẵn sàng triển khai cung cấp dịch vụ cho chứng quyền có đảm bảo theo chỉ đạo của UBCKNN; (vi) phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và nhà thầu triển khai các công việc liên quan đến gói thầu 04 về “Thiết kế, giải pháp, cung cấp lắp đặt và chuyển giao hệ thống công nghệ thông tin – Sở GDCK TP. HCM”; (vii) sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các Quy chế nghiệp vụ tại VSD để phù hợp với các văn bản pháp luật mới được ban hành, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thành viên, tổ chức phát hành và nhà đầu tư; (viii) rà soát, đề xuất xây dựng Luật chứng khoán sửa đổi phần liên quan đến hoạt động của VSD trong dự thảo Luật chứng khoán sửa đổi thế hệ 2; (ix) hoàn thành rà soát, sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của VSD để đề xuất Bộ Tài chính ban hành Điều lệ mới theo Quyết định số 2396/QĐ-BTC ngày 21/11/2017;... Bên cạnh việc hoàn thành tốt các công tác trọng tâm trọng điểm, năm 2017 các chỉ tiêu tăng trưởng hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh của VSD tiếp tục đạt kết quả khả quan, việc tuân thủ các quy định pháp luật về công tác kế toán, quản lý tài chính, công bố thông tin được thực hiện nghiêm túc, các chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức VSD được tích cực cải thiện. Báo cáo cũng đánh giá những mặt đã đạt được, chỉ ra những khó khăn, các vấn đề tồn tại trong năm 2017 và đưa ra định hướng hoạt động năm 2018.
Ông Nguyễn Sơn – CT.HĐQT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
      Tại hội nghị, đại diện cho Ban Lãnh đạo VSD, ông Nguyễn Sơn – Chủ tịch HĐQT đã ghi nhận và đánh giá cao các nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên VSD trong việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được đánh giá là rất thách thức của cả thị trường. Các kết quả này đã giúp nâng tầm vị thế của VSD cũng như góp phần không nhỏ vào sự phát triển và tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường. Để đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBCKNN ông chỉ rõ khối lượng công việc năm 2018 của VSD sẽ rất lớn và VSD cần tập trung vào các mục tiêu trọng tâm bao gồm: (i) tập trung triển khai kịp thời các công việc liên quan đến gói thầu 04, đảm bảo tiến độ cũng như hiệu quả để đưa vào vận hành trong năm 2019; (ii) sẵn sàng cung cấp dịch vụ cho các sản phẩm chứng quyền có đảm bảo, các sản phẩm mới của thị trường chứng khoán phái sinh theo lộ trình chỉ đạo của UBCKNN; (iii) vận hành hệ thống quản lý dịch vụ về đại lý chuyển nhượng, quản trị quỹ cho Quỹ mở và Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện; (iv) nghiên cứu nghiệp vụ giao dịch trong ngày và thanh toán chứng khoán chờ về, dịch vụ quản lý tài sản thế chấp tập trung và hoạt động đăng ký giao dịch đảm bảo; (v) triển khai các công việc theo lộ trình phát triển thị trường trái phiếu 2017-2020 tầm nhìn 2030,... Ông cũng chia sẻ về thách thức kiện toàn bộ máy, nhân sự, quản lý theo Điều lệ mới ban hành, cũng như đưa ra các định hướng để hoàn thành tốt công tác chuẩn bị đáp ứng yêu cầu của Chiến lược phát triển của thị trường chứng khoán, Luật chứng khoán thế hệ hai về tái cơ cấu hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển mạnh mẽ của VSD nói riêng và thị trường nói chung trong tương lai.

Tập thể cán bộ nhân viên VSD tham gia Hội nghị Tổng kết 2017
      Với tinh thần phấn khởi từ các kết quả đạt được của VSD và cả thị trường trong năm 2017, Ban Lãnh đạo và tập thể cán bộ nhân viên VSD quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra trong năm 2018 tạo động lực cho sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Việt Nam.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >