VSD tổ chức Hội nghị thành viên và Lễ vinh danh thành viên tiêu biểu năm 2017
Cập nhật: Thứ hai, 27/11/2017
      Ngày 24/11/2017, VSD đã tổ chức Hội nghị thành viên và Lễ vinh danh thành viên tiêu biểu năm 2017. Đây là Hội nghị được VSD tổ chức hàng năm từ năm 2006. Tham dự Hội nghị thành viên lần này, về phía khách mời có ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đại diện lãnh đạo Kho bạc Nhà nước, các vụ chức năng của UBCKNN, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước và đại diện lãnh đạo các Sở giao dịch chứng khoán cùng 140 đại biểu đại diện cho các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại là thành viên của VSD và đại diện lãnh đạo của các tổ chức mở tài khoản trực tiếp tại VSD. Về phía VSD, tham dự Hội nghị lần này có ông Nguyễn Sơn- Chủ tịch HĐQT, ông Dương Văn Thanh- Tổng Giám đốc và đại diện lãnh đạo các phòng/ ban có liên quan.
       Thay mặt VSD, ông Dương Văn Thanh- Tổng Giám đốc VSD đã chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của các vị đại biểu, các thành viên tham dự Hội nghị. Ông đánh giá cao sự phối hợp, hợp tác chặt chẽ, tích cực giữa VSD và các thành viên trong 11 năm qua đặc biệt là trong năm 2017- năm thị trường chứng khoán có sự chuyển biến và khởi sắc lớn. Đặc biệt ông nhấn mạnh, Hội nghị thành viên lần này tập trung trao đổi những vướng mắc về mặt nghiệp vụ giữa các thành viên với VSD, đồng thời đây cũng là dịp để vinh danh các thành viên tiêu biểu có đóng góp tích cực cho hoạt động lưu ký, bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán và các thành viên tích cực tham gia thị trường chứng khoán phái sinh.

       Trong báo cáo tổng kết hoạt động thành viên 2017, ông Nguyễn Công Quang- Phó Tổng Giám  đốc VSD đã tập trung đánh giá hoạt động thị trường trong năm 2017, tổng kết công tác phối hợp xử lý nghiệp vụ giữa VSD và thành viên trong năm 2017 cũng như đưa ra định hướng hoạt động của VSD trong năm 2018. Theo đó, về cơ bản trong năm 2017 các thành viên thực hiện tương đối tốt việc tuân thủ quy định tại các quy chế hoạt động nghiệp vụ của VSD, trong năm không phát sinh trường hợp tạm thời mất khả năng thanh toán tiền giao dịch chứng khoán phải sử dụng quỹ hỗ trợ thanh toán. Thị trường phái sinh mới đi vào hoạt động trong thời gian ngắn nhưng về cơ bản VSD cũng như các thành viên bù trừ đã thực hiện tốt công tác giám sát tuân thủ quy chế hoạt động nghiệp vụ. Trong năm 2017, để hỗ trợ thị trường, VSD đã triển khai cung cấp các dịch vụ mới , bao gồm: (i) thực hiện bù trừ thanh toán chứng khoán phái sinh; (ii) triển khai thanh toán tiền giao dịch TPCP qua NHNN; (iii) cung cấp dịch vụ vay TPCP để bán và dịch vụ vay hỗ trợ thanh toán giao dịch phái sinh. Báo cáo cũng nêu ra các định hướng công tác của VSD trong năm 2018 trong đó trọng tâm tập trung vào: (i) triển khai cung cấp dịch vụ cho chứng quyền có bảo đảm; (ii) nghiên cứu triển khai hoạt động bù trừ thanh toán cho hợp đồng tương lai TPCP phù hợp với lộ trình sửa đổi pháp luật Ngân hàng về cho phép NHTM tham gia thị trường CKPS; (iii) nghiên cứu nghiệp vụ giao dịch trong ngày và thanh toán chứng khoán chờ về, dịch vụ quản lý tài sản thế chấp tập trung và hoạt động giao dịch bảo đảm tại VSD; (iv) nghiên cứu triển khai mô hình CCP cho thị trường giao ngay; (v) triển khai các công việc theo lộ trình phát triển của thị trường trái phiếu Việt Nam; (vi) tăng cường công tác an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin; nâng cấp mở rộng, hoàn thiện hệ thống Cổng giao tiếp trực tuyến để đảm bảo tính ổn định cho tất cả các TVLK tham gia kết nối; (vii) tổ chức tập huấn, đào tạo cho các công ty chứng khoán mới đăng ký làm thành viên bù trừ; (viii) phối hợp chặt chẽ với thành viên trong xử lý hoạt động nghiệp vụ có liên quan, vận hành an toàn, ổn định hệ thống thanh toán giao dịch chứng khoán cho toàn thị trường.
        Sau đó, đại diện của các công ty chứng khoán, ngân hàng lưu ký như HSBC, VietinBank, HSC đều đã có ý kiến tham luận tại Hội nghị. Các ý kiến đều đánh giá cao sự hỗ trợ, phối hợp tích cực của VSD trong các hoạt động nghiệp vụ, đặc biệt là các mảng dịch vụ mới như bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh; hỗ trợ thành viên trong triển khai dịch vụ quỹ.v.v…cũng như đánh giá cao việc VSD sẵn sàng lắng nghe ý kiến, những vướng mắc, khó khăn của các nhà đầu tư, thành viên để tháo gỡ kịp thời. Đại diện các thành viên cũng cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với VSD trong triển khai các hoạt động sau giao dịch và triển khai các dịch vụ mới trong giai đoạn tới.
       Hội nghị thành viên lần này đã tổ chức buổi lễ vinh danh 10 thành viên tiêu biểu có khối lượng chứng khoán lưu ký lớn nhất trong năm 2017, 10 thành viên có giá trị thanh toán tiền giao dịch chứng khoán trong năm 2017, 8 thành viên đầu tiên tham gia bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

        Thay mặt UBCKNN, ông Trần Văn Dũng- Chủ tịch UBCKNN đã phát biểu chỉ đạo Hội Nghị. Trong đó ông nhấn mạnh năm 2017 là năm thị trường chứng khoán có nhiều khởi sắc, các công ty chứng khoán hoạt động hiệu quả và đã có đóng góp thiết thực cho nền kinh tế. Việc ra đời thị trường chứng khoán phái sinh, thanh toán tiền giao dịch TPCP qua NHNN được xem là những đột phá mới trong quá trình phát triển của thị trường. Ông đánh giá cao và chúc mừng những thành tích mà VSD cùng các thành viên đã đạt được cũng như đã đóng góp cho hoạt động sau giao dịch nói riêng và sự phát triển của toàn thị trường nói chung.

         Theo ông, năm 2018 sẽ có nhiều nhiệm vụ mới, ông mong muốn cùng với cơ quan quản lý, các thành viên tiếp tục chung tay góp sức cùng VSD hoàn thành các mục tiêu VSD đã đặt ra. Ông mong muốn VSD sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý trong việc xây dựng các văn bản pháp lý trong đó có Luật Chứng khoán cho phù hợp với sự  phát triển và lớn mạnh của thị trường và  hy vọng sẽ nhận được ý kiến của các thành viên để tiếp tục phát triển thị trường chứng khoán trong tương lai.
          Thay mặt VSD, Ông Nguyễn Sơn –  Chủ tịch HĐQT đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBCKNN và cam kết sẽ chỉ đạo ban điều hành phối hợp cùng với các thành viên  để triển khai. Nhân dịp này, ông gửi lời cảm ơn tới Bộ Tài chính, UBCKNN cùng các thành viên và đặc biệt là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Vietin Bank trong việc phối hợp với VSD để xây dựng hệ thống, hoàn thiện văn bản hướng dẫn cho hoạt động bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh; cám ơn Sở giao dịch NHNN, các thành viên thị trường đã phối hợp chặt chẽ với VSD trong triển khai hoạt động thanh toán tiền giao dịch TPCP. Trong giai đoạn tới, VSD cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ tối đa cho các thành viên trong các hoạt động nghiệp vụ. Đối với các vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền của VSD, VSD sẽ xử lý kịp thời, đối với những vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền của VSD, VSD sẽ chủ động nghiên cứu, đề xuất giải pháp báo cáo UBCKNN, Bộ Tài chính và Chính phủ để tháo gỡ. Ông cũng mong muốn nhận được sự hợp tác, hỗ trợ chặt chẽ của các thành viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán trong giai đoạn tới.

         Hội nghị thành viên hàng năm của VSD là kênh kết nối, gặp gỡ, trao đổi, thảo luận hiệu quả về những vấn đề nghiệp vụ mà thành viên và VSD cùng quan tâm, đề xuất những giải pháp, sáng kiến để góp phần thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng bền vững, minh bạch và theo đúng thông lệ và chuẩn mực quốc tế./.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >