THÔNG BÁO MỜI THẦU
Cập nhật: Thứ hai, 09/10/2017
-     Bên mời thầu: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
-     Tên gói thầu: Xây dựng hệ thống quản lý các dịch vụ về đại lý chuyển nhượng, quản trị quỹ cho quỹ mở và quỹ hưu trí tự nguyện tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
-     Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Xây dựng hệ thống quản lý các dịch vụ về đại lý chuyển nhượng, quản trị quỹ cho quỹ mở và quỹ hưu trí tự nguyện tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
-     Nguồn vốn: Vốn đầu tư của chủ sở hữu (vốn điều lệ thực góp của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam).
-     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
-     Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
-     Thời gian phát hành HSMT: Từ 08h00’ ngày 12/10/2017 đến trước 15h00’ ngày 23/10/2017 (trong giờ hành chính).
-     Địa điểm phát hành HSMT: Ban Quản lý dự án Quỹ - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Số 15 Đoàn Trần Nghiệp, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: 024.3974.7125, Fax: 024.3978.5674.
-     Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).
-     Bảo đảm dự thầu: 139.000.000 đồng (Một trăm ba mươi chín triệu đồng chẵn) bằng bảo lãnh Ngân hàng.
-     Thời điểm đóng thầu: 15h00’ ngày 23/10/2017.
-     Thời điểm mở thầu: 15h30’ ngày 23/10/2017.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >