Thông báo mời thầu mở rộng chức năng và hiệu năng của hệ thống cổng giao tiếp trực tuyến
Cập nhật: Thứ năm, 14/09/2017
THÔNG BÁO MỜI THẦU
-     Bên mời thầu: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
-     Tên gói thầu: Mở rộng chức năng và hiệu năng của hệ thống cổng giao tiếp trực tuyến.
-     Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Mua sắm tài sản cố định năm 2017 của VSD.
-     Nguồn vốn: Vốn hợp pháp của doanh nghiệp.
-     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
-     Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
-     Thời gian phát hành HSMT: Từ 08h00’ ngày 20/9/2017 đến trước 15h00’ ngày 02/10/2017 (trong giờ hành chính).
-     Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Công nghệ Thông tin - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Số 15 Đoàn Trần Nghiệp, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: 024.3974.7125, Fax: 024.3978.5674.
-     Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).
-     Bảo đảm dự thầu: 37.500.000 đồng (Ba mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng chẵn) bằng bảo lãnh Ngân hàng.
-     Thời điểm đóng thầu: 15h00’ ngày 02/10/2017.
-     Thời điểm mở thầu: 15h30’ ngày 02/10/2017.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >