Thông báo mời thầu mua sắm thiết bị thu thập và phân tích log dữ liệu của các hệ thống để theo dõi vết các truy cập và ngăn ngừa tin tặc tấn công
Cập nhật: Thứ năm, 14/09/2017
THÔNG BÁO MỜI THẦU
-     Bên mời thầu: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
-     Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị thu thập và phân tích log dữ liệu của các hệ thống để theo dõi vết các truy cập và ngăn ngừa tin tặc tấn công.
-     Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Mua sắm tài sản cố định năm 2017 của VSD.
-     Nguồn vốn: Vốn hợp pháp của doanh nghiệp.
-     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
-     Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
-     Thời gian phát hành HSMT: Từ 08h00’ ngày 20/9/2017 đến trước 10h00’ ngày 02/10/2017 (trong giờ hành chính).
-     Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Công nghệ Thông tin - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Số 15 Đoàn Trần Nghiệp, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: 024.3974.7125, Fax: 024.3978.5674.
-     Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).
-     Bảo đảm dự thầu: 54.000.000 đồng (Năm mươi bốn triệu đồng chẵn) bằng bảo lãnh Ngân hàng.
-     Thời điểm đóng thầu: 10h00’ ngày 02/10/2017.
-     Thời điểm mở thầu: 10h30’ ngày 02/10/2017.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >