Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế, quy trình nghiệp vụ mới ban hành năm 2017
Cập nhật: Thứ tư, 13/09/2017
         Ngày 09/9/2017, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức Hội nghị tập huấn về quy chế, quy trình nghiệp vụ mới ban hành trong năm 2017 cho cán bộ, viên chức tại Nha Trang. Tham dự Hội nghị có Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức của VSD.      
        Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Dương Văn Thanh - Tổng Giám đốc VSD cho biết trong thời gian vừa qua, VSD đã ban hành mới và sửa đổi, bổ sung một loạt các quy chế, quy trình nghiệp vụ về hoạt động đăng ký, lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán để phù hợp với các Nghị định, Thông tư mới ban hành và chuẩn bị cho việc triển khai các sản phẩm, dịch vụ mới tại VSD, trong đó có việc chính thức đưa vào vận hành hệ thống đăng ký, lưu ký, bù trừ chứng khoán phái sinh vào tháng 8/2017; nghiên cứu sản phẩm chứng quyền có bảo đảm, sản phẩm quỹ hưu trí. VSD tổ chức Hội nghị tập huấn này nhằm phổ biến cho các cán bộ, viên chức các quy định mới, phục vụ cho công tác chuyên môn nghiệp vụ cũng như ngày càng nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của VSD.
          Tại Hội nghị tập huấn, đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của VSD đã trình bày các điểm mới tại các quy chế, quy trình nghiệp vụ mới ban hành bao gồm hoạt động đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ và thực hiện chứng quyền có đảm bảo (CW), các nội dung sửa đổi quy chế vay và cho vay chứng khoán, quy chế lưu ký chứng khoán, hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ, hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán phái sinh. Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo phòng nghiệp vụ cũng đã trao đổi, thảo luận và giải đáp các thắc mắc liên quan đến quy định mới ban hành, các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý hoạt động nghiệp vụ để các cán bộ viên chức nắm rõ các quy định và hỗ trợ cho tổ chức phát hành, thành viên thị trường ngày càng tốt hơn.

          Ngoài ra, bên lề Hội nghị, VSD cũng đã tổ chức hoạt động teambuilding nhằm giao lưu giữa các đơn vị, phòng ban và tăng cường sự đoàn kết, gắn bó trong nội bộ VSD.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >