Thông báo mời thầu mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng
Cập nhật: Thứ ba, 12/09/2017
THÔNG BÁO MỜI THẦU
-     Bên mời thầu: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
-     Tên gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng.
-     Tên dự án: Mua sắm tài sản cố định năm 2017 của VSD.
-     Nguồn vốn: Vốn hợp pháp của doanh nghiệp
-     Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
-     Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
-     Thời gian phát hành HSMT: Từ ngày 08h00 ngày 18/9/2017 đến trước 14h00 ngày 28/9/2017 (trong giờ hành chính).
-     Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Hành chính Quản trị - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Số 15 Đoàn Trần Nghiệp, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: 024.3974.7121, Fax: 024.39747120
-     Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).
-  Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng) bằng bảo lãnh do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.
-     Thời điểm đóng thầu: 14h00 ngày 28/9/2017.
-     Thời điểm mở thầu : 14h30 ngày 28/9/2017.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >