Gói thầu mua sắm thiết bị lưu trữ chữ ký số (HSM) và máy chủ ký số (Sign Server).
Cập nhật: Thứ sáu, 08/09/2017
 • Bên mời thầu: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
 • Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị lưu trữ chữ ký số (HSM) và máy chủ ký số (Sign Server).
 • Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Mua sắm tài sản cố định năm 2017 của VSD.
 • Nguồn vốn: Vốn hợp pháp của doanh nghiệp.
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 • Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 • Thời gian phát hành HSMT: Từ 08h00’ ngày 14/9/2017 đến trước 15h00’ ngày 25/9/2017 (trong giờ hành chính).
 • Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Công nghệ Thông tin - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Số 15 Đoàn Trần Nghiệp, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: 024.3974.7125, Fax: 024.3978.5674.
 • Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).
 • Bảo đảm dự thầu: 34.500.000 đồng (Ba mươi bốn triệu năm trăm nghìn đồng chẵn) bằng bảo lãnh Ngân hàng.
 • Thời điểm đóng thầu: 15h00’ ngày 25/9/2017.
 • Thời điểm mở thầu: 15h30’ ngày 25/9/2017.
TIN LIÊN QUAN
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >