Thông báo nghỉ làm việc nhận dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm 2017
Cập nhật: Thứ hai, 28/08/2017
Căn cứ công văn số 2750/UBCK-PTTT ngày 23/5/2016 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2017, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo lịch nghỉ làm việc như sau:
VSD sẽ nghỉ làm việc vào thứ Hai, ngày 04/9/2017 (nghỉ bù theo Luật Lao động).
Các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2 thực hiện tại các ngày 31/8/2017 và 01/9/2017 sẽ được thanh toán lần lượt vào các ngày 05, 06/9/2017; các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+1 thực hiện tại ngày 01/9/2017 sẽ được thanh toán vào ngày 05/9/2017.
VSD trân trọng thông báo để các Thành viên lưu ký, Tổ chức mở tài khoản trực tiếp biết và đề nghị các Thành viên lưu ký thông báo lịch nghỉ làm việc và lịch thanh toán đến các nhà đầu tư.
 
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >