Thông báo kế hoạch đấu thầu điều chỉnh, bổ sung
Cập nhật: Thứ sáu, 02/12/2016
1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
- Địa chỉ: 15 Đoàn Trần Nghiệp, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại/Fax/E-mail: 043. 9747123 / 043. 9785674/ contact@vsd.vn
2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/giấy chứng nhận đầu tư): Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu (ghi rõ số và ngày quyết định, tên và chức danh của người có thẩm quyền phê duyệt):
Quyết định số: 25/QĐ-HĐQT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đấu thầu xây dựng Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam .
4. Chủ đầu tư: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
5. Tổng mức đầu tư (ghi theo quyết định đầu tư/giấy phép đầu tư): 489.381.990.000 đồng (Bốn trăm tám mươi chín tỷ ba trăm tám mươi mốt triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng).
B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

 

STT

Số hiệu gói thầu

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

06-KTCT

Kiểm toán xây dựng Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam

Vốn đầu tư của chủ sở hữu (vốn  điều lệ thực góp của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Tháng 1/2017

Hợp đồng trọn gói

Theo tiến độ dự án (dự kiến 24 tháng)

2

08-TKNT

Tư vấn thiết kế nội thất Trung tâm Lưu ký  Chứng Khoán Việt Nam

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý I/2017

90 ngày

3

07-TKDC

Tư vấn thiết kế Trung tâm dữ liệu Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam

Chỉ định thầu rút gọn

-

Quý I/2017

60 ngày

4

04-QT02

Quan trắc lún công trình xây dựng Trung tâm Lưu ký  Chứng Khoán Việt Nam

Chỉ định thầu rút gọn

-

Quý I/2017

20 tháng và phù hợp với tiến  độ thi công công trình

5

11-PCCC

Cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu (vốn điều lệ thực góp của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý I/2017

 

 

 

 

 

 

Hợp  đồng theo đơn giá cố định

300 ngày và phù hợp với tiến độ thi công công trình

6

13-TBA

Cung cấp và lắp đặt hệ thống máy phát  điện và trạm biến áp công trình Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý I/2017

180 ngày và phù hợp với tiến độ thi công công trình

7

12-M&E

Cung cấp và lắp đặt hệ  thống điện nhẹ, hệ thống Access, thiết bị hệ  thống quản lý toà nhà (BMS) công trình Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý III/2017

180 ngày và phù hợp với tiến độ thi công công trình

8

10-TCNT

Cung cấp và lắp đặt nội thất Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý III/2017

180 ngày và phù hợp với tiến độ thi công công trình

9

09-TCDC

Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị  trung tâm dữ liệu và mạng tin học Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý III/2017

180 ngày và phù hợp với tiến độ thi công công trình

10

14-TVQLDA

Tư vấn quản lý dự án đầu tư  xây dựng Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Tháng 12/2016

Hợp đồng trọn gói

Theo tiến độ dự án (dự kiến 24 tháng)

TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >