VSD lấy ý kiến dự thảo Quy chế hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ
Cập nhật: Thứ năm, 02/03/2017
Để thực hiện triển khai thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ qua Ngân hàng Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã dự thảo Quy chế nghiệp vụ liên quan tới hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ. Để hoàn chỉnh dự thảo Quy chế trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua, VSD kính đề nghị Quý đơn vị cho ý kiến góp ý để VSD hoàn thiện.
Nội dung dự  thảo, xem chi tiết tại đây
Văn bản góp  ý, đề nghị gửi về: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, 15 Đoàn Trần Nghiệp, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc theo địa chỉ email: hiennt@vsd.vn trước ngày 17/3/2017.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >