Thông báo nghỉ làm việc nhân dịp Tết Dương lịch năm 2017
Cập nhật: Thứ ba, 27/12/2016
Căn cứ công văn số 2750/UBCK-PTTT ngày 23/5/2016 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2017, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo lịch nghỉ làm việc như sau:
VSD sẽ nghỉ làm việc vào thứ Hai, ngày 02/01/2017 (nghỉ bù theo Luật Lao động).
Các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2 thực hiện tại các ngày 29, 30/12/2016 sẽ được thanh toán lần lượt vào các ngày 03, 04/01/2017; các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+1 thực hiện tại ngày 30/12/2016 sẽ được thanh toán vào ngày 03/01/2017.
VSD trân trọng thông báo để các Thành viên lưu ký, Tổ chức mở tài khoản trực tiếp biết và  đề nghị các Thành viên lưu ký thông báo lịch nghỉ làm việc và lịch thanh toán đến các nhà đầu tư.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >