VSD tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016
Cập nhật: Thứ ba, 20/12/2016
      Ngày 17/12/2016, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 với sự tham dự của nguyên Chủ tịch HĐQT bà Phương Hoàng Lan Hương, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, cùng tập thể cán bộ viên chức VSD.
Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết 2016
       Tại Hội nghị, ông Dương Ngọc Tuấn – Phó Tổng Giám đốc đại diện cho Ban điều hành VSD đã báo cáo tổng kết kết quả công tác năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017. Năm 2016 trong bối cảnh quy mô giao dịch, số lượng doanh nghiệp tham gia niêm yết tiếp tục hồi phục và tăng trưởng, đồng thời cũng là năm đánh dấu chặng đường 10 năm hoạt động đầu tiên của VSD và 20 năm thành lập TTCK Việt Nam, tập thể cán bộ viên chức VSD đã tích cực tập trung hoàn thành tốt các công tác trọng tâm tạo nền tảng quan trọng trong giai đoạn phát triển mới với những kết quả nổi bật: (i) Hoàn thành đúng tiến độ công tác chuẩn bị về hệ thống và các quy trình quy chế để sẵn sàng đưa TTCK phái sinh đi vào hoạt động trong quý I/2017; (ii) Đảm bảo lộ trình chuẩn bị triển khai thực hiện thanh toán tiền giao dịch Trái phiếu Chính phủ qua NHNN trong Qúy I/2017; (iii) Rút ngắn thành công chu kỳ thanh toán giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ từ ngày T+3 về ngày T+2 góp phần hoàn thiện và cải tiến hoạt động thanh toán; (iv) Vận hành thành công hệ thống đăng ký mã số giao dịch chứng khoán trực tuyến cho NĐTNN, rút ngắn thời gian đăng ký từ 3-5 ngày trước đây xuống còn 1 ngày; (v) Chính thức triển khai cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử (e-voting); (vi) Chủ động phát triển các dịch vụ sản phẩm mới, (vii) Tích cực mở rộng hợp tác quốc tế. Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, năm 2016, VSD đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tăng trưởng hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh; tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả công tác quản trị thông qua kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tuân thủ các quy định pháp luật về công tác kế toán, quản lý tài chính đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức VSD. Báo cáo cũng đánh giá những mặt đã đạt được, chỉ ra những khó khăn, các vấn đề tồn tại trong năm 2016 và đưa ra định hướng hoạt động năm 2017.
Ông Dương Văn Thanh giải đáp ý kiến của các phòng ban tại Hội nghị
      Sau khi nghe ý kiến đóng góp từ đại diện các phòng ban đối với báo cáo tổng kết, thay mặt cho Ban Lãnh đạo, Tổng giám đốc Dương Văn Thanh đã có đánh giá, ghi nhận về kết quả công tác năm 2016, giải đáp các thắc mắc, vướng mắc cũng như chia sẻ về các công việc trọng tâm trong năm 2017. Ông đánh giá cao các nỗ lực của các cán bộ, viên chức VSD trong hoàn thành các công tác trọng tâm, cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ, tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho thành viên, tổ chức phát hành và nhà đầu tư trong năm qua. Ông cũng chia sẻ, năm 2017, với khối lượng công việc khá lớn, dự kiến VSD sẽ phải dồn lực tập trung quyết liệt để hoàn thành kế hoạch đặt ra.
       Bế mạc hội nghị, ông Nguyễn Sơn – Chủ tịch HĐQT đã đưa ra các ý kiến chỉ đạo để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017. Ông nhận định, khi chính thức vận hành thị trường chứng khoán phái sinh và triển khai hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ từ NHTM sang NHNN vào Qúy I/2017, VSD cần phải có các tiên lượng để chủ động đưa ra các biện pháp xử lý cho các tình huống mới phát sinh trong quá trình vận hành thực tế nhằm đảm bảo cho thị trường vận hành an toàn và thông suốt, đồng thời, tập trung nguồn lực để nghiên cứu và triển khai các sản phẩm dịch vụ sau giao dịch mới đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý, nhu cầu của thị trường. Theo chỉ đạo của ông, trong năm 2017, cùng với việc thực hiện các kế hoạch công tác, nhiệm vụ chính trị được giao, VSD cũng cần nghiên cứu cơ chế thu nhập, chế độ bảo hiểm, đào tạo cho viên chức theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi ngày càng tốt hơn cho cán bộ, nhân viên và quyết liệt triển khai đảm bảo dự án xây dựng trụ sở theo đúng tiến độ.

Ông Nguyễn Sơn- CT. HĐQT phát biểu tại Hội nghị
       Có thể nói, năm 2016 là năm ghi nhận rất nhiều các nỗ lực của tập thể Lãnh đạo, cán bộ viên chức VSD, khi vừa thực hiện tốt các công việc chuyên môn, đảm bảo cho thị trường vận hành an toàn hiệu quả, vừa bố trí trí tối đa các nguồn lực đảm bảo đúng tiến độ cho các đề án lớn, phức tạp của thị trường. Trên nền tảng đó, kế thừa và phát huy các giá trị cốt lõi qua 10 năm hoạt động, bước sang năm 2017 - năm đánh dấu giai đoạn mới của VSD, cũng như bước tiến quan trọng của TTCK Việt Nam với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Lãnh đạo và tinh thần đoàn kết, nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, nhân viên, VSD tin tưởng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững, hiệu quả của TTCK Việt Nam.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >