VSD tổ chức Đoàn khảo sát về mô hình tổ chức và nghiệp vụ liên quan tới hoạt động bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh tại Singapore
Cập nhật: Thứ ba, 13/12/2016
Trong thời gian từ ngày 04/12 đến ngày 09/12/2016 vừa qua, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức Đoàn cán bộ đi khảo sát về mô hình tổ chức và nghiệp vụ liên quan tới hoạt động bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh tại Singapore nhằm hoàn thiện các công tác chuẩn bị cho việc triển khai hoạt động này tại VSD trong kế hoạch vận hành thị trường chứng khoán phái sinh vào đầu năm 2017.
 

Thị trường chứng khoán phái sinh Singapore là một thị trường phát triển với trên 140 sản phẩm, đa dạng từ các sản phẩm phái sinh tài chính trên chỉ số cổ phiếu, chỉ số cổ tức, ngoại hối và trái phiếu cho đến sản phẩm phái sinh trên hàng hóa, đem lại cho Sở giao dịch chứng khoán Singapore (SGX) doanh thu lớn nhất (38%) trong toàn bộ các mảng dịch vụ cung cấp.
Trung tâm bù trừ chứng khoán phái sinh (SGX-DC) là đơn vị trực thuộc SGX, có chức năng tổ chức hoạt động bù trừ thanh toán cho các giao dịch chứng khoán phái sinh được thực hiện thông qua các hệ thống giao dịch sản phẩm niêm yết, hệ thống đăng ký giao dịch sản phẩm phái sinh hàng hóa (OTCC) và hệ thống đăng ký giao dịch sản phẩm phái sinh tài chính (OTCF).
Qua các buổi làm việc, đoàn đã được giới thiệu về mô hình tổ chức hoạt động tại SGX-DC, chức năng và cơ chế phối hợp giữa các phòng, ban liên quan, tìm hiểu về các hoạt động nghiệp vụ bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh (cách thức xác định giá thanh toán, quy trình thực hiện thanh toán), hệ thống tài khoản, nguyên tắc ký quỹ, cơ chế quản lý tài sản thế chấp, ….
Các kinh nghiệm chia sẻ không chỉ giúp VSD hoàn thiện thêm các mảng nghiệp vụ đang triển khai mà còn đem lại cách nhìn toàn diện hơn khi thiết lập các cơ chế kiểm soát rủi ro, nhằm chuẩn bị tốt cho thị trường phái sinh tại Việt Nam chính thức đi vào hoạt động.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >