TIN NỔI BẬT

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị thành viên và Lễ vinh danh thành viên tiêu biểu năm 2018
Cập nhật: Thứ sáu, 30/11/2018
        Ngày 23/11/2018 tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức “Hội nghị thành viên và Lễ vinh danh thành viên tiêu biểu năm 2018”. Đây là Hội nghị thường niên được tổ chức kể từ năm 2006. Tham dự hội nghị, về phía khách mời có ông Trần Văn Dũng – Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), các Vụ chức năng của Bộ Tài chính và UBCKNN, đại diện Lãnh đạo Sở giao dịch chứng khoán cùng các đại biểu đại diện cho các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại là thành viên của VSD và đại diện lãnh đạo các tổ chức mở tài khoản trực tiếp tại VSD. Về phía VSD có ông Nguyễn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Dương Văn Thanh - Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan.

          Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Dương Văn Thanh – Tổng Giám đốc VSD cho biết, thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2018 có nhiều biến động mạnh, tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, UBCKNN, VSD và các Thành viên đã phối hợp thực hiện tốt các hoạt động nghiệp vụ, góp phần đảm bảo cho thị trường vận hành thông suốt, an toàn, đáp ứng nhu cầu giao dịch của nhà đầu tư. VSD tổ chức hội nghị nhằm đánh giá toàn bộ hoạt động của VSD và các thành viên trong năm 2018, đồng thời cùng trao đổi góp ý những vướng mắc về mặt nghiệp vụ giữa các thành viên với VSD để tạo điều kiện tốt nhất cho các thành viên tham gia thị trường chứng khoán. Cũng tại Hội nghị này, VSD tổ chức vinh danh các thành viên tiêu biểu có đóng góp tích cực cho hoạt động lưu ký, bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán và các thành viên tích cực tham gia thị trường chứng khoán phái sinh.

          Báo cáo tổng kết hoạt động thành viên 2018, ông Nguyễn Công Quang - Phó Tổng Giám  đốc VSD đã tập trung đánh giá hoạt động chung và công tác phối hợp xử lý nghiệp vụ giữa VSD và thành viên trong năm 2018 cũng như đưa ra định hướng hoạt động của VSD trong năm 2019. Theo đó, trong năm 2018 các thành viên đã cơ bản tuân thủ quy định tại các quy chế hoạt động nghiệp vụ của VSD. Đối với thị trường chứng khoán phái sinh, về cơ bản VSD cũng như các thành viên bù trừ đã thực hiện tốt công tác giám sát tuân thủ quy chế hoạt động nghiệp vụ. Trong năm 2018, VSD cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ cho 04 Công ty chứng khoán, nâng tổng số thành viên bù trừ lên 11 thành viên, trong đó có 03 thành viên bù trừ chung và 08 thành viên bù trừ trực tiếp. Trong năm 2018, VSD đã triển khai cung cấp các dịch vụ mới để hỗ trợ thị trường, bao gồm: (i) Triển khai các công tác liên quan đến cung cấp dịch vụ cho chứng quyền có bảo đảm; (ii) Triển khai các công tác liên quan đến cung cấp dịch vụ cho Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ (HĐTL TPCP) trên thị trường chứng khoán phái sinh; Về mặt chức năng hệ thống, cùng với việc triển khai sản phẩm HĐTL chỉ số cổ phiếu VN30 thì chức năng bù trừ, thanh toán HĐTL TPCP cũng đã được hoàn thành và tích hợp trong hệ thống kể từ tháng 8/2018; VSD cũng đã phối hợp với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Vietinbank tổ chức kiểm thử tổng duyệt rà soát chức năng hệ thống giao dịch, bù trừ, thanh toán HĐTL TPCP với các đơn vị liên quan như các thành viên bù trừ, Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại có nhu cầu tham gia giao dịch HĐTL TPCP. Qua đó giúp cho các đơn vị liên quan hoàn thiện chức năng hệ thống, củng cố kiến thức nghiệp vụ, góp phần triển khai thành công sản phẩm. Báo cáo cũng nêu ra các định hướng công tác của VSD trong năm 2019, trong đó trọng tâm tập trung vào: (1) Triển khai cung cấp dịch vụ cho sản phẩm chứng quyền có đảm bảo. (2) Triển khai hoạt động bù trừ thanh toán cho sản phẩm Hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ và nghiên cứu các sản phẩm phái sinh khác theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBCKNN. (3) Tiếp tục nghiên cứu nghiệp vụ giao dịch trong ngày và thanh toán chứng khoán chờ về, dịch vụ quản lý tài sản thế chấp tập trung và hoạt động giao dịch bảo đảm tại VSD. (4) Tiếp tục nghiên cứu về việc triển khai mô hình đối tác bù trừ trung tâm (CCP) cho thị trường giao ngay đảm bảo phù hợp với Đề án tái cơ cấu thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2017-2020. (5) Tiếp tục triển khai các công việc theo lộ trình phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030; triển khai các công việc theo lộ trình Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh giai đoạn 2019-2020 theo chỉ đạo của cơ quan quản lý. (6) Tiếp tục tăng cường công tác an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin; phối hợp tích cực, chặt chẽ với các Sở GDCK, TVLK và nhà thầu trong công tác triển khai gói thầu “Thiết kế, giải pháp, cung cấp lắp đặt và chuyển giao hệ thống công nghệ thông tin - Sở GDCK Tp.HCM”. (7) Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với thành viên trong xử lý hoạt động nghiệp vụ có liên quan như lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, cấp mã số giao dịch chứng khoán…; vận hành an toàn, ổn định hệ thống thanh toán giao dịch chứng khoán cho toàn thị trường. (8) Hoàn thành và đưa vào sử dụng trụ sở mới tại Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.
          Đại diện của các công ty chứng khoán, ngân hàng lưu ký, ngân hàng thanh toán như BIDV, Ngân hàng Shinhan Việt Nam, Công ty chứng khoán Kỹ thương, Công ty chứng khoán Rồng Việt, Công ty chứng khoán MB ... đã có ý kiến tham luận tại Hội nghị. Các ý kiến đều đánh giá cao sự hỗ trợ, phối hợp tích cực của VSD trong các hoạt động nghiệp vụ cũng như đánh giá cao việc VSD sẵn sàng lắng nghe ý kiến, những vướng mắc, khó khăn của các nhà đầu tư, thành viên để tháo gỡ kịp thời. Thời gian tới, các thành viên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với VSD trong triển khai các hoạt động sau giao dịch và triển khai các dịch vụ mới.
 

         Tại Hội nghị thành viên lần này, VSD đã tổ chức Lễ vinh danh 10 thành viên tiêu biểu trong hoạt động lưu ký chứng khoán năm 2018, 10 thành viên tiêu biểu trong hoạt động thanh toán giao dịch chứng khoán cơ sở năm 2018 và 05 thành viên tiêu biểu trong hoạt động thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh năm 2018.


        Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch UBCKNN đánh giá rất cao nỗ lực của VSD và các thành viên trong năm 2018, đặc biệt là đóng góp những kết quả rất thiết thực vào việc phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong năm 2018, bên cạnh thị trường chứng khoán cơ sở, thị trường chứng khoán phái sinh diễn ra sôi động và có bước phát triển vượt bậc, trong đó VSD có những đề xuất kịp thời với UBCKNN đối với các nghiệp vụ bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh nhằm giải quyết những tình huống phát sinh của thị trường. Trong thời gian tới, nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng đang đứng trước nhiều cơ hội mới để phát triển, Chính phủ đang rất quyết tâm tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, Luật chứng khoán (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội thông qua... Ông hy vọng VSD cùng các thành viên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thành nhiệm vụ và giúp cơ quan quản lý nhà nước thực hiện tốt các mục tiêu đề ra trong năm 2019.

          Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt VSD, ông Nguyễn Sơn –  Chủ tịch HĐQT đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBCKNN và sẽ chỉ đạo Ban điều hành phối hợp cùng với các thành viên để triển khai thực hiện. Hội nghị thành viên hàng năm của VSD là kênh kết nối, gặp gỡ, trao đổi, thảo luận giữa VSD, các thành viên và cơ quan quản lý nhằm phát huy hiệu quả các công tác nghiệp vụ mà thành viên và VSD cùng quan tâm, đồng thời đề xuất những giải pháp, sáng kiến để góp phần thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng bền vững, minh bạch và theo đúng thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

        Nhân dịp này, ông Nguyễn Sơn gửi lời cảm ơn tới Bộ Tài chính, UBCKNN cùng các thành viên trong việc phối hợp với VSD để thực hiện nhiệm vụ, góp phần phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam./.
 
TIN LIÊN QUAN