TIN NỔI BẬT

Thông báo lịch nghỉ thanh toán giao dịch chứng khoán năm 2019
Cập nhật: Thứ hai, 27/08/2018
Căn cứ Công văn số 6519/VPCP-KGVX ngày 11/7/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc nghỉ Lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và công văn số 3329/UBCK-PTTT ngày 25/5/2018 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2019, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo lịch nghỉ thanh toán giao dịch chứng khoán năm 2019 như sau:

Sự kiện

Ngày nghỉ thanh toán 

Ngày đi làm bù

Tết Dương lịch

Thứ Hai, ngày 31/12/2018 nghỉ hoán đổi; Thứ Ba, ngày 01/01/2019 nghỉ theo Luật Lao động

Thứ Bảy, ngày 05/01/2019 (VSD nghỉ thanh toán giao dịch nhưng vẫn thực hiện thanh toán lãi, gốc đối với trái phiếu và gốc đối với tín phiếu)

Tết Âm lịch

Từ thứ Hai, ngày 04/02/2019 (ngày 30/12/2018 Âm lịch) đến hết thứ Sáu, ngày 08/02/2019 (mùng 4 Tết Âm lịch) nghỉ theo Luật Lao động.

 

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

(Mùng 10/3 Âm lịch)

Thứ Hai, ngày 15/4/2019 (nghỉ bù theo Luật Lao động)

 

Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5

Từ thứ Hai, ngày 29/4/2019 đến hết thứ Tư, ngày 01/5/2019, trong đó: ngày 29/4/2019 nghỉ hoán đổi; ngày 30/4/2019 và 01/05/2019 nghỉ theo Luật Lao động.

Thứ Bảy, ngày 04/05/2019 (VSD nghỉ thanh toán giao dịch nhưng vẫn thực hiện thanh toán lãi, gốc đối với trái phiếu và gốc đối với tín phiếu)

Ngày Quốc khánh 02/9

Thứ Hai, ngày 02/9/2019 nghỉ theo Luật Lao động

 
VSD trân trọng thông báo để các Thành viên lưu ký, Thành viên bù trừ, Tổ chức mở tài khoản trực tiếp biết và đề nghị các Thành viên thông báo lịch nghỉ làm việc và lịch thanh toán đến các nhà đầu tư.
TIN LIÊN QUAN