TIN NỔI BẬT

Thông báo nghỉ làm việc nhân dịp Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2017
Cập nhật: Thứ tư, 19/04/2017
        Căn cứ công văn số 2750/UBCK-PTTT ngày 23/5/2016 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2017, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo lịch nghỉ làm việc như sau:
         Nhân dịp Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5, VSD sẽ nghỉ làm việc vào thứ Hai, ngày 01/5/2017 và thứ Ba, ngày 02/5/2017 (nghỉ bù theo Luật Lao động). Các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2 thực hiện tại các ngày 27, 28/4/2017 sẽ được thanh toán lần lượt vào các ngày 03, 04/5/2017; các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+1 thực hiện tại ngày 28/4/2017 sẽ được thanh toán vào ngày 03/5/2017.
         VSD trân trọng thông báo để các Thành viên lưu ký, Tổ chức mở tài khoản trực tiếp biết và  đề nghị các Thành viên lưu ký thông báo lịch nghỉ làm việc và lịch thanh toán đến các nhà đầu tư.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >