TIN NỔI BẬT

VSD ban hành các Quy chế Thành viên bù trừ, Quy chế ký quỹ, bù trừ và thanh toán chứng khoán phái sinh và Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ bù trừ
Cập nhật: Thứ sáu, 31/03/2017
Ngày 23/03/2017, Tổng Giám đốc VSD đã ký ban hành các Quyết định số 95, 96, và 97/QĐ-VSD về việc ban hành Quy chế Thành viên bù trừ, Quy chế ký quỹ, bù trừ và thanh toán chứng khoán phái sinhQuy chế quản lý và sử dụng Quỹ bù trừ. Các quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2017. Nội dung Quy định được đăng tải trên trang thông tin điện tử của VSD (www.vsd.vn-Mục văn bản pháp lý).
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >