TIN NỔI BẬT

Thông báo về việc nghỉ làm việc nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương
Cập nhật: Thứ sáu, 31/03/2017
        Căn cứ công văn số 2750/UBCK-PTTT ngày 23/5/2016 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2017, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo lịch nghỉ làm việc như sau:
        VSD sẽ nghỉ làm việc vào thứ Năm, ngày 06/4/2017 (nghỉ theo Luật Lao động).
       Các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2 thực hiện tại các ngày 04, 05/4/2017 sẽ được thanh toán lần lượt vào các ngày 07, 10/4/2017; các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+1 thực hiện tại ngày 05/4/2017 sẽ được thanh toán vào ngày 07/4/2017.
         VSD trân trọng thông báo để các Thành viên lưu ký, Tổ chức mở tài khoản trực tiếp biết và  đề nghị các Thành viên lưu ký thông báo lịch nghỉ làm việc và lịch thanh toán đến các nhà đầu tư.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >