TIN NỔI BẬT

Thông báo nghỉ làm việc nhân dịp Tết Âm lịch năm 2017
Cập nhật: Thứ năm, 19/01/2017
Căn cứ công văn số 2750/UBCK-PTTT ngày 23/5/2016 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2017, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo lịch nghỉ làm việc như sau:
VSD sẽ nghỉ làm việc từ thứ Năm, ngày 26/01/2017 (ngày 29 tết Âm lịch) đến hết thứ Tư, ngày 01/02/2017 (mùng 5 tết Âm lịch), trong đó thứ Ba ngày 31/01/2017 và thứ Tư ngày 01/02/2017 (nghỉ bù theo Luật Lao động).
Các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2 thực hiện tại các ngày 24, 25/01/2017 sẽ được thanh toán lần lượt vào các ngày 02, 03/02/2017; các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+1 thực hiện tại ngày 25/01/2017 sẽ được thanh toán vào ngày 02/02/2017.
VSD trân trọng thông báo để các Thành viên lưu ký, Tổ chức mở tài khoản trực tiếp biết và đề nghị các Thành viên lưu ký thông báo lịch nghỉ làm việc và lịch thanh toán đến các nhà đầu tư.
TIN LIÊN QUAN