Bảo lưu mã chứng khoán ACG
Cập nhật: Thứ ba, 25/09/2018
Trả lời hồ sơ đề nghị bảo lưu mã chứng khoán của Quý Công ty, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo chấp thuận bảo lưu mã chứng khoán ACG cho Quý Công ty, cụ thể:
Tổ chức đăng ký:
Công ty cổ phần Gỗ An Cường
Tên tiếng anh:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Gỗ An Cường
Trụ sở chính:
Thửa đất số 681, Tờ bản đồ số 05, đường ĐT 747B, khu phố Phước Hải, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:
N/A
Fax:
N/A
Mã chứng khoán:
ACG
Thời hạn bảo lưu:
6 tháng
Ngày bảo lưu:
24/09/2018
Thời gian VSD bảo lưu mã chứng khoán trên là 06 tháng kể từ ngày 24/09/2018. Quá thời hạn này, nếu Quý Công ty không nộp hồ sơ đăng ký và xin cấp mã chứng khoán đầy đủ và hợp lệ cho VSD, mã chứng khoán đề nghị đăng ký bảo lưu nêu trên sẽ không có hiệu lực tại VSD.
VSD thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện.
 
TIN KHÁC