Bảo lưu mã chứng khoán NDG
Cập nhật: Thứ sáu, 16/03/2018
Trả lời hồ sơ đề nghị bảo lưu mã chứng khoán của Quý Công ty, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo chấp thuận bảo lưu mã chứng khoán NDG cho Quý Công ty, cụ thể:
Tổ chức đăng ký:
Công ty cổ phần May Nam Định
Tên tiếng anh:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần May Nam Định
Trụ sở chính:
Khu A – Lô H1 + H5, đường Phạm Ngũ Lão Khu Công Nghiệp Hòa Xá, xã Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại:
N/A
Fax:
N/A
Mã chứng khoán:
NDG
Thời hạn bảo lưu:
6 tháng
Ngày bảo lưu:
16/03/2018

Thời gian VSD bảo lưu mã chứng khoán trên là 06 tháng kể từ ngày 16/03/2018. Quá thời hạn này, nếu Quý Công ty không nộp hồ sơ đăng ký và xin cấp mã chứng khoán đầy đủ và hợp lệ cho VSD, mã chứng khoán đề nghị đăng ký bảo lưu nêu trên sẽ không có hiệu lực tại VSD.

VSD thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện.

TIN KHÁC