Bảo lưu mã chứng khoán TDT
Cập nhật: Thứ hai, 05/03/2018
Trả lời hồ sơ đề nghị bảo lưu mã chứng khoán của Quý Công ty, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo chấp thuận bảo lưu mã chứng khoán TDT cho Quý Công ty,
Tổ chức đăng ký:
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT
Tên tiếng anh:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT
Trụ sở chính:
Xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:
N/A
Fax:
N/A
Mã chứng khoán:
TDT
Thời hạn bảo lưu:
6 tháng
Ngày bảo lưu:
05/03/2018
Thời gian VSD bảo lưu mã chứng khoán trên là 06 tháng kể từ ngày 05/03/2018. Quá thời hạn này, nếu Quý Công ty không nộp hồ sơ đăng ký và xin cấp mã chứng khoán đầy đủ và hợp lệ cho VSD, mã chứng khoán đề nghị đăng ký bảo lưu nêu trên sẽ không có hiệu lực tại VSD.
VSD thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện.
TIN KHÁC