Bảo lưu mã chứng khoán HDB
Cập nhật: Thứ ba, 28/11/2017
Trả lời hồ sơ đề nghị bảo lưu mã chứng khoán của Quý Ngân hàng, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo chấp thuận bảo lưu mã chứng khoán HDB cho Quý Ngân hàng, cụ thể:
Tổ chức đăng ký:
Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh
Tên tiếng anh:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh
Trụ sở chính:
Số 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
N/A
Fax:
N/A
Mã chứng khoán:
HDB
Thời hạn bảo lưu:
6 tháng
Ngày bảo lưu:
27/11/2017
Thời gian VSD bảo lưu mã chứng khoán trên là 06 tháng kể từ ngày 27/11/2017. Quá thời hạn này, nếu Quý Ngân hàng không nộp hồ sơ đăng ký và xin cấp mã chứng khoán đầy đủ và hợp lệ cho VSD, mã chứng khoán đề nghị đăng ký bảo lưu nêu trên sẽ không có hiệu lực tại VSD.
VSD thông báo để Quý Ngân hàng biết và thực hiện.
TIN KHÁC