Bảo lưu mã chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 20/10/2017
Trả lời hồ sơ đề nghị bảo lưu mã chứng khoán của Quý Công ty, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo chấp thuận bảo lưu mã chứng khoán KHS cho Quý Công ty, cụ thể:
Tổ chức đăng ký:
Công ty cổ phần Kiên Hùng
Tên tiếng anh:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Kiên Hùng
Trụ sở chính:
14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại:
N/A
Fax:
N/A
Mã chứng khoán:
KHS
Thời hạn bảo lưu:
6 tháng
Ngày bảo lưu:
19/10/2017
Thời gian VSD bảo lưu mã chứng khoán trên là 06 tháng kể từ ngày 19/10/2017. Quá thời hạn này, nếu Quý Công ty không nộp hồ sơ đăng ký và xin cấp mã chứng khoán đầy đủ và hợp lệ cho VSD, mã chứng khoán đề nghị đăng ký bảo lưu nêu trên sẽ không có hiệu lực tại VSD.
VSD thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện.
 
TIN KHÁC