Bảo lưu mã chứng khoán HFT
Cập nhật: Thứ sáu, 13/10/2017
​Trả lời hồ sơ đề nghị bảo lưu mã chứng khoán của Quý Công ty, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo chấp thuận bảo lưu mã chứng khoán HFT cho Quý Công ty, cụ thể:
Tổ chức đăng ký:
Công ty cổ phần Chứng khoán Mê Kông
Tên tiếng anh:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Mê Kông
Trụ sở chính:
Số 46 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:
N/A
Fax:
Mã chứng khoán:
HFT
Thời hạn bảo lưu:
6 tháng
Ngày bảo lưu:
13/10/2017
Thời gian VSD bảo lưu mã chứng khoán trên là 06 tháng kể từ ngày 13/10/2017. Quá thời hạn này, nếu Quý Công ty không nộp hồ sơ đăng ký và xin cấp mã chứng khoán đầy đủ và hợp lệ cho VSD, mã chứng khoán đề nghị đăng ký bảo lưu nêu trên sẽ không có hiệu lực tại VSD.
VSD thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện.
TIN KHÁC