Bảo lưu mã chứng khoán VPP
Cập nhật: Thứ tư, 11/10/2017
Trả lời hồ sơ đề nghị bảo lưu mã chứng khoán của Quý Công ty, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo chấp thuận bảo lưu mã chứng khoán VPP cho Quý Công ty, cụ thể:
Tổ chức đăng ký:
Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc
Tên tiếng anh:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc
Trụ sở chính:
Số nhà 777, đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại:
N/A
Fax:
Mã chứng khoán:
VPP
Thời hạn bảo lưu:
6 tháng
Ngày bảo lưu:
10/10/2017
Thời gian VSD bảo lưu mã chứng khoán trên là 06 tháng kể từ ngày 10/10/2017. Quá thời hạn này, nếu Quý Công ty không nộp hồ sơ đăng ký và xin cấp mã chứng khoán đầy đủ và hợp lệ cho VSD, mã chứng khoán đề nghị đăng ký bảo lưu nêu trên sẽ không có hiệu lực tại VSD.
VSD thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện.
TIN KHÁC